Category Archives: news

พายุหวู่ติ๊บ เข้าไทยพรุ่งนี้

30 ก.ย.56 วันนี้ดูข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
http://www.thaiflood.com/
พบว่า จังหวัดลำปางได้รับผลกระทบในระดับเตือนภัย
ยังไม่ถึงขั้นเดือดร้อน หรือเดือนร้อนรุนแรงเหมือนหลายครั้ง
แต่วันนี้ 30 ก.ย.56 พายุหวู่ติ๊บขึ้นฝั่งเวียดนามแล้ว
จะเข้าถล่มไทยต่อในวันพรุ่งนี้ 1 ต.ค.56
ก็ยังน่าหวั่นใจ แม้จะมีข้อมูลว่าจะเข้าทางภาคอีสาน
เพราะภาคใดได้รับภัย ทุกภาคย่อมได้รับผลกระทบ

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น

anti-corruption

anti-corruption

ต้านคอร์รัปชั่น
ปีแล้วอันดับที่ 80 ปีนี้ลงไปที่ 88

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=130906112334
6 กย.2556 เช้าวันนี้ที่ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง นายมงคล สุกใส ปลัดจังหวัดลำปาง และ นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง นำชมรมธนาคารจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปาง สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และองค์กรภาคเอกชนใน จ.ลำปาง อีกกว่า 30 องค์กร พร้อมประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ในนามเยาวชนต้านคอร์รัปชั่น จ.ลำปาง ได้ร่วมกันปฎิญาณตน เพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ โดยทุกคนจะไม่ขอรับสินบน ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และจะยึดหลักชีวิต ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงผู้อื่น
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ทางหอการค้าจังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้น เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 6 กันยายน ของทุกปี ซึ่งหลังทำการปฎิญานตนเสร็จแล้ว ทางผู้นำภาคเอกชนใน จ.ลำปาง ก็ได้ใช้ค้อนเหล็กทุบหมอดินเผาสีขาว 8 หม้อ ที่มีข้อความว่าคอร์รัปชั่น จนแตก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ว่า จ.ลำปาง เมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผา ได้ต่อต้านการเกิดคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
นายมงคล สุกใส ปลัดจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขอให้พี่น้องชาวลำปางช่วยกันดูแลสอดส่องบ้านเมือง ในการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นสิ่งดีที่ภาคเอกชน ที่มีศักยภาพ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และช่วยกันต่อต้านการเกิดคอร์รัปชั่น สำหรับประเทศไทยนั้น ถือว่า เป็นประเทศในลำดับที่ 88 ของโลก ที่ยังเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ตกลงมาจากเมื่อปีที่ผ่านมา ที่อยู่ในลำดับที่ 80 ดังนั้น จะเห็นว่า การเกิดคอร์รัปชั่น ยังมีเกิดขึ้นในสังคมไทย จนทำให้มีการจัดลำดับของประเทศไทยลงมา ซึ่งเงินสะพัดจากการคอร์รัปชั่นในแต่ละปีนั้น มีมากกว่า 100,000 ล้านบาท

อบรมการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

อดิศักดิ์ จำปาทอง

อดิศักดิ์ จำปาทอง

พบข่าวประชาสัมพันธ์ใน profile ของ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง ว่ามีโครงการดี ๆ น่าแบ่งปัน มีรายละเอียดดังนี้

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จะจัดโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางขึ้นในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยโครงการมีอาหารกลางวันและอาหารว่างเลี้ยง และค่าเดินทางวันละ 300 บาท สำหรับผู้เข้าอบรมควรมีความสนใจด้านการท่องเที่ยว มีใจรักประชาสัมพันธ์ และมีทักษะการใช้ Social Media พอสมควร

https://www.facebook.com/adisak.champathong

27 ก.ค.2556
08.30-10.00
พิธีเปิดการอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร
และการเล่าเรื่องจากภาพ
10.00-12.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
13.00-15.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตัดต่อ Clip VDO และการใช้ YouTube
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
15.00-17.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Weblog และ
การใช้งานเชื่อมต่อ Facebook และ Youtube และ Weblog

28 ก.ค.2556
8.30-10.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเลือกใช้ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
10.00-12.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
13.00-17.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตกแต่งภาพให้สวยงาม
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิธีปิดการอบรม

โกตี๋ ด่าคนลำปางถึงถิ่นจนมีเรื่อง

lampang politic

lampang politic

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000079506
ลำปาง – หน้ากากขาวสุดทน เสื้อแดงเอา “โกตี๋” แกนนำแดงปทุมธานีข้ามถิ่น ไปยืนบนรถด่าคนลำปางผ่านเครื่องขยายเสียงถึงถิ่น จนเกิดชกต่อยกันกลางเมือง แต่พอท้าให้ลงจากรถกลับไม่กล้า แถมตำรวจให้ท้ายชัด ห้ามหน้ากากขาวใช้เครื่องขยายเสียง กลับปล่อยเสื้อแดงด่าปาวๆ

วันนี้(30 มิ.ย.56) กลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ 100 คน นำโดยนายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือที่รู้จักในชื่อ“โกตี๋” แกนนำคนเสื้อแดงปทุมธานี ได้เปิดปราศรัยขึ้นที่บริเวณลานข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกากลางเมืองลำปาง โดยโกตี๋ได้ยืนอยู่บนรถยนต์ติดเครื่องขยายเสียง ปราศรัยให้กลุ่มคนเสื้อแดงลำปาง ขัดขวางการมารวมตัวของกลุ่มคนหน้ากากขาวลำปาง ที่มายืนรออยู่ในจุดที่เคยจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ คือ บริเวณลานน้ำพุห้าแยกหอนาฬิกา ประมาณ 50 คน เพื่อรอร้องเพลงชาติไทยช่วงเวลา 18.00 น.

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำแผงเหล็กมากั้นแยกทั้งสองกลุ่มไว้ เพราะหวั่นเกิดการทะเลาะวิวาทกันของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่าย

แต่ก่อนจะถึงเวลาเคารพธงชาติประมาณ 10 นาที ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันขึ้น หลังคนเสื้อแดงคนหนึ่งได้เดินจะข้ามไปยังฝั่งที่มีคนหน้ากากขาวอยู่ แต่เมื่อเดินเกือบจะถึงได้มีชายสวมใส่เสื้อเหลือง 1 คน ได้เดินเข้ามาล็อคตัว ชายเสื้อแดงจึงชกเข้าที่ใบหน้าคนสวมเสื้อเหลือง ก่อนที่กลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินตามมาจะเข้ามาดึงตัวชายเสื้อแดงกลับไป ส่วนชายเสื้อเหลืองได้เดินกลับเข้าไปอีกฝั่ง และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปกันตัวเอาไว้ แต่ก็ยังมีเสื้อแดงบางคนวิ่งตามเข้าไป ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามากันตัวออกไป

ขณะที่บนรถกระจายเสียงโกตี๋ ยังคงได้ปลุกระดมให้กลุ่มคนเสื้อแดงตามตัวชายเสื้อเหลืองมาให้ได้ พร้อมกับด่าท้อด้วยคำพูดที่หยาบคายตลอดเวลา

หลังจากนั้น กำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจสภ.เมือง นำตัวชายเสื้อเหลืองไปสอบปากคำ และเมื่อถึงเวลา 18.00 น. กลุ่มหน้ากากขาว ก็ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน

แต่ที่สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มหน้ากากขาว ก็คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาเฝ้าห้ามไม่ให้มีการใช้เครื่องกระจายเสียง กลุ่มหน้ากากขาวจึงมีเพียงสัญญลักษณ์ คือ การสวมหน้ากาก ถือธงชาติ และมารวมตัวกันชูป้ายพร้อมกับการรอร้องเพลงชาติเท่านั้น แต่ทว่าอีกฝ่าย คือ กลุ่มเสื้อแดง กลับมีรถติดเครื่องกระจายเสียง โดยมี “โกตี๋” ยืนปราศรัยด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายบนรถ โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เข้าห้ามปราม หรือทำการยึดเครื่องเสียงเหล่านั้น เพื่อไม่มีมีการยั่วยุกัน จนทำให้กลุ่มหน้ากากขาวบางคนที่ไม่พอใจ ที่ให้คนต่างถิ่นมายืนด่าคนลำปางบนรถ จึงได้มีการเรียกให้คนที่พูดบนรถลงมา แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกันไว้จนสุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้

ทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะมารวมตัวที่ห้าแยกหอนาฬิกา กลุ่มคนเสื้อแดงได้ให้ “โกตี๋” ขึ้นรถปราศรัยด่ากลุ่มหน้ากากขาว โดยนำรถเคลื่อนไปยังบริเวณหน้าเสรีสรรพสินค้า กลางเมืองลำปาง โดยตอนแรกมีโปรแกรมว่าจะปักหลักหน้าห้างดังกล่าว แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหยุดรถได้ เนื่องจากมีกลุ่มหน้ากากขาวไปยืนรอ และเรียกให้ “โกตี๋” ลงจากรถ แต่โกตี๋ไม่กล้าลง เพียงแต่ขับรถผ่านห้างดังกล่าว แต่ก็ถูกคนที่อยู่บนถนนใช้ไข่ปาใส่ เนื่องจากมาด่าคนลำปางถึงถิ่น

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000079506

วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2556 ที่โรงพยาบาลลำปาง

บรรยากาศบริจาคโลหิตที่ลำปาง

บรรยากาศบริจาคโลหิตที่ลำปาง 8.45 – 9.30น.

เล่าสู่กันฟังว่า .. ผมบริจาคหลายครั้งทีเดียว
แต่เมื่อ 20 ปีก่อนเคยเป็นลมที่โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่
หลังบริจาคเลือดเสร็จก็วูบไป
ตั้งแต่นั้นมาก็จะขอแอมโมเนียมาสูดดมให้อุ่นใจเสมอ
วันที่ 16 มิ.ย.56 แม้มีแอมโมเนียอยู่ในมือ
แต่ก็รู้สึกวูบไป 1 วินาที หลายครั้งก่อนออกโรงพยาบาล
สงสัยเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อย อายุ 44 ปี ไม่ฟิตเหมือนเมื่อก่อน
ต่อไปต้องนอนให้เต็มอิ่มแล้ว
สรุปว่าแอมโมเนียช่วยได้เสมอ ไม่ถึงกับวูปไปเป็นนาที

ข่าว .. ระหว่างนอนรอเลือดไหลลงถุง
คุณป้าประชาสัมพันธ์ ก็แจ้งว่าครั้งต่อไปเป็น 12 สิงหาคม
จะจัดงานที่อาคารใหม่ ใหญ่กว่า เย็นกว่า และปูพรมด้วย
แต่เป็นวันจันทร์ และอยู่ใน 3 เดือน ผมคงไม่ได้ร่วมกิจกรรมนั้น

 

บัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิต

บัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิต

วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2556 (World blood donor day 2556)
คำขวัญ “มอบโลหิต เป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
Every blood donation is a gift of life

โรงพยาบาลลำปาง
ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต
เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2556
เพื่อเป็นของขวัญในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556
ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำปาง 1 (อาคารผู้ป่วยนอก)
ทั้งนี้ผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่านจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร
พร้อมเสื้อยืดแทนคำขอบคุณ

blood donation in lampang

blood donation in lampang

http://www.lph.go.th/lampang/

พายุเข้า อ.เถิน จ.ลำปาง โรงเรียนประกาศปิดเรียน 1 วัน

พายุฝนฟ้าคะนอง

พายุฝนฟ้าคะนอง

19 พ.ค.56  นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้เข้าตรวจสอบและเยี่ยมชาวบ้านผู้ประสบภัยพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายหมู่บ้านเมื่อคืนที่ผ่านมา หลังคาบ้านเรือนประชาชนกว่า 320 หลัง ได้รับความเสียหาย ขณะที่เทศบาลตำบลล้อมแรดจะนำกระเบื้องกว่า 4,000 แผ่นแจกจ่ายชาวบ้าน ส่วนต้นไม้ใหญ่ที่หักโค่นปิดทับเส้นทางต่าง ๆ เจ้าหน้าที่เร่งนำออกไปแล้วเป็นบางส่วน โดยเฉพาะบนถนนสาย อ.เถิน – อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ที่มีต้นไม้ใหญ่และต้นไม้เล็ก ตลอดจนกิ่งไม้ หักโค่นปิดทับเส้นทางกว่า 30 จุด ได้เปิดเส้นทางตามปกติแล้ว

โรงเรียนเถินวิทยาได้ประกาศปิดเรียนในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ 1 วัน เพราะหลังคาห้องบางส่วนปลิวไปกับแรงลมและพื้นที่ มีต้นไม้หักโค่นลงมา โดยเฉพาะหักโค่นทับบ้านพักครู 1 หลัง จึงต้องเร่งฟื้นฟูก่อนที่จะเปิดเรียน.

สำนักข่าวไทย

http://www.mcot.net/site/content?id=51988599150ba0d92d00024a#.UZjaqq7_n0s

โรงเรียนเถินวิทยา tws.ac.th

โรงเรียนเถินวิทยา tws.ac.th

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.474282982646890.1073741834.100001955781915

รับสมัครงานด่วน 15,000 บาทขึ้นไป

รับสมัครงาน พนักงานขาย

รับสมัครงาน พนักงานขาย

27 เม.ย.56 ไปเดิน BigC ลำปาง ซื้อเสบียงอาหารมากักตุ้นไว้ทาน เห็นป้ายน่าสนใจด้วยหลายเหตุผล ในบูทขายหนังสือไพลิน หน้าร้าน KFC เพราะปิดเทอมใหญ่ ที่บ้านกำลังต้องการนิยายเป็นหนังสืออื่นนอกเวลา จึงได้กลับมา 2 เล่ม ราคาปกเล่มละ 170 บาท ลดเหลือ 50 บาท

ป้ายนี้ให้ข้อมูลว่า รับสมัครงานด่วน! พนักงานขายหนังสือในห้างสรรพสินค้า เพศหญิง รายได้เดือนละ 15,000 – 18,000 บาท วุฒิการศึกษา ม.3 อายุ 18 ปีขึ้นไป .. น่าสนใจครับ
http://www.pailinbooknet.com

pailinbooknet.com

pailinbooknet.com

ม.ให้อะไร .. พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
มีคำถามอยู่ในเพลง .. ชวนให้คิด

http://www.youtube.com/watch?v=e0c3tofngIc

 

ห้ามปล่อยโคมไฟ

ห้ามปล่อยโคมไฟ

ห้ามปล่อยโคมไฟ

เพื่อนที่ลำปางพัฒนากิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมตลอดเวลา
มีเรื่องเล่า และเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากมาย
ภาพนี้ถ่ายเมื่อ ปลายพฤศจิกายน 2555
บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ลำปาง
วันนั้นมีกิจกรรมประกวดสะเปาบก ตั้งขบวนในหลายจุดรอบหอนาฬิกา
อาทิ หน้าวัดเชียงราย ข้างเทศบาล ซึ่งเดิมจะใช้การเดินขบวนไปตามถนนจากรถไฟ
ป้ายนี้เขียนว่า “ห้ามปล่อยโคมไฟ” .. ก็คงมีความหมายดังภาพ

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151245430333895&set=pb.814248894.-2207520000.1364976875

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล

ตามประกาศว่า ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

ถ้าอ่านรายละเอียดในประกาศก็จะทราบว่า ชาวลำปางที่สนใจการเมืองท้องถิ่น
สามารถขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปางได้
ซึ่งน่าจะเป็นกับทุกเทศบาล หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ท่านใดที่สนใจเข้าฟังก็ติดต่อไปได้ครับ
การเมืองไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง เป็นเรื่องของทุกคน

ใช้เครื่องข่ายสังคมเพื่อสื่อสาร (itinlife 383)

fb ของกองการศึกษา

fb ของกองการศึกษา

มีโอกาสฟังคุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เล่าถึงการพัฒนาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนมาที่ลำปางว่ามีการสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสื่อสาร ด้วยการเปิดเฟซบุ๊คของส่วนราชการ องค์กร หรือชุมชน ก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน หรือเจ้าหน้าที่กับประชาชน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเสมือนกลไกขับเคลื่อนให้กลไกอื่น ๆ หมุนล้อไปตามกันให้ภาพใหญ่ปรากฎออกมาเด่นชัด เป็นแรงกระเพื่อมอีกแรงที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัจจุบันประชาชนเข้าถึงเฟสบุ๊คเกือบ 20 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แนวคิดของท่านรองฯ ทำให้ผู้เขียนนึกถึงชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ลำปาง ของ อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง มีกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดให้ผู้ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้ารับการอบรมฝึกทักษะเรื่องการใช้ Social Media สนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งจัดไว้ 3 หัวข้อตามลักษณะบริการสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ Blog, Facebook.com และ Youtube.com แต่ผู้เข้ารับการอบรมควรมีความเข้าใจใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวของตน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอที และความเข้าใจเรื่องการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ

แฟนเพจ (Fan Page) เป็นระบบเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เปิดให้ใช้บริการฟรีโดยเฟสบุ๊ค ผู้เป็นสมาชิกของแฟนเพจสามารถสมัครสมาชิกโดยการกดปุ่มไลค์ (Like button) และไม่ต้องรอรับการยืนยันจากผู้ดูแลเพจ แล้วสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือรับเรื่องราวผ่าน Feed ได้ทันที สามารถนำมาใช้ได้ในระดับองค์กรเพื่อรับความคิดเห็นจากสาธารณะ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ แฟนเพจในปี 2555 ที่มีคนกดไลค์มากกว่า 1.7 ล้านในไทย คือ 1) ไพ่เท็กซัส 2) ตันภาสกรนที 3) nerkoo.com 4) อัพยิ้มดอทคอม 5) bodyslam หากท่านสนใจการทำแฟนเพจสามารถเรียนรู้จากเพจข้างต้น แต่ก็ต้องไม่ลืมเอกลักษณ์ของตน หากแฟนเพจทางการแพทย์ไปโพสต์เรื่องดูดวงตามราศี หรือแฟนเพจโรงเรียนมัธยมชวนสมาชิกเล่นเกม หรือแฟนเพจธรรมะชวนดูหนังจันดาราก็คงไม่เหมาะอย่างแน่นอน

 

http://th-th.facebook.com/permalink.php?story_fbid=247968515325777&id=259176487524058