โรคอัลซไฮเมอร์ หรือ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease หรือ AD)

alzheimer อัลไซเมอร์

alzheimer อัลไซเมอร์

โรคอัลซไฮเมอร์ หรือ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease หรือ AD) เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด โรคนี้ค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) โดยจิตแพทย์ชาวเยอรมันชื่อว่า อาลอยส์ อัลซไฮเมอร์ (Alois Alzheimer) และถูกตั้งชื่อตามผู้ค้นพบ โรคนี้จัดเป็นโรคความเสื่อมที่รักษาไม่หาย และจัดเป็นอาการป่วยระยะสุดท้าย โดยทั่วไปแล้วสามารถวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ได้ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี
ถึงแม้ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์แต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกันออกไป แต่ก็มีอาการที่พบร่วมกันหลายประการ อาการแรกสุดที่พบคือความเครียด ซึ่งมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นเองตามอายุ อาการที่พบในระยะแรกคือการสูญเสียความจำ เช่น พยายามจำข้อมูลที่เรียนรู้เมื่อไม่นานมานี้ไม่ได้ เมื่อแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จะยืนยันการวินิจฉัยโดยการประเมินพฤติกรรมและทดสอบการรู้ และมักตามด้วยการสแกนสมอง เมื่อโรคดำเนินไประยะหนึ่งผู้ป่วยจะมีอาการสับสน หงุดหงิดง่ายและก้าวร้าว อารมณ์แปรปรวน เสียความสามารถทางภาษา สูญเสียความทรงจำระยะยาว และเพิกเฉยต่อสิ่งต่าง ๆ เนื่องจากผู้ป่วยเสียการรับความรู้สึก และต่อมาจะสูญเสียการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย และเสียชีวิตในที่สุด

http://www.thaiall.com/alzheimer/

https://th.wikipedia.org/wiki/

หนังสั้นเรื่องอัลไซเมอร์ ชื่อ clouds of memories

 

วางกล้วยขายหน้าบ้าน

ยายขายกล้วย

ยายขายกล้วย

ในชุมชนบ้านผึ้ง พบว่า มีการวางกล้วยน้ำว้า
ขายที่หน้าบ้าน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามรอยพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ปลูกไว้กิน เหลือกินก็เอามาขาย
กล้วยหวีละ 20 บาท 4 หวีก็ 80 บาท

ในบ้านมีอีก
แต่อุ๊คไว้ให้เหลือง ค่อยนำออกขาย
ไม้ผล ไม้ดอก ปลูกไว้เยอะ
ลอยกระทง ก็ทำกระทงขาย เป็นต้น

ยืนขายกล้วยหน้าบ้าน

ยืนขายกล้วยหน้าบ้าน

เห็นยายม๊อกยืนขายคนเดียว ริมถนน
จึงถ่ายภาพมาแชร์

ระยะทางจากอำเภอเมือง ถึงอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัด

ระยะทางจากห้าแยกหอนาฬิกาถึงที่ว่าการอำเภอ

ระยะทางจากห้าแยกหอนาฬิกาถึงที่ว่าการอำเภอ

ข้อมูลสำหรับนักเดินทางแล้ว
การเดินทางไปไหนสักแห่งคงต้องการทราบว่าไกลแค่ไหน
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว วันนี้มีข้อมูลมาแบ่งปันว่า ไกลแค่ไหน และ เท่าไร
นี่คือ ข้อมูลระยะทางจากอำเภอเมืองลำปาง ถึงอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง
ทั้ง 13 อำเภอ มีระยะทางเป็นกิโลเมตร
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดงบประมาณในการเดินทาง

ข้อมูลระยะทางเรียงจากใกล้ไปไกล
1. อำเภอเมืองลำปาง 5 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 8.1 กม. ปัดเศษเป็น 9 กม.
2. อำเภอเกาะคา 15 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 15.2 กม. ปัดเศษเป็น 16 กม.
3. อำเภอห้างฉัตร 16 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 22.9 กม. ปัดเศษเป็น 23 กม.
4. อำเภอแม่ทะ 27 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 23.7 กม. ปัดเศษเป็น 24 กม.
5. อำเภอเมืองปาน 32 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 62.7 กม. ปัดเศษเป็น 63 กม.
6. อำเภอเสริมงาม 39 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 40.5 กม. ปัดเศษเป็น 41 กม.
7. อำเภอแม่เมาะ 40 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 21.3 กม. ปัดเศษเป็น 22 กม.
8. อำเภอแจ้ห่ม 52 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 57.2 กม. ปัดเศษเป็น 58 กม.
9. อำเภอสบปราบ 54 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 56.1 กม. ปัดเศษเป็น 57 กม.
10. อำเภองาว 83 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 86.7 กม. ปัดเศษเป็น 87 กม.
11. อำเภอเถิน 96 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 93.2 กม. ปัดเศษเป็น 94 กม.
12. อำเภอวังเหนือ 107 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 111 กม. ปัดเศษเป็น 111 กม.
13. อำเภอแม่พริก 125 กม. มีระยะใหม่วัดได้ 117 กม. ปัดเศษเป็น 117 กม.

อ้างอิงจาก http://www.sawadee.co.th/thai/lampang/

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับกิโลเมตรละ 4 บาท
1. อำเภอเมืองลำปาง 9 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 36 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 72 บาท
2. อำเภอเกาะคา 16 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 64 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 128 บาท
3. อำเภอห้างฉัตร 23 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 92 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 184 บาท
4. อำเภอแม่ทะ 24 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 96 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 192 บาท
5. อำเภอเมืองปาน 63 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 252 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 504 บาท
6. อำเภอเสริมงาม 41 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 164 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 328 บาท
7. อำเภอแม่เมาะ 22 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 88 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 176 บาท
8. อำเภอแจ้ห่ม 58 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 232 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 464 บาท
9. อำเภอสบปราบ 57 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 228 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 456 บาท
10. อำเภองาว 87 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 348 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 696 บาท
11. อำเภอเถิน 94 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 376 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 752 บาท
12. อำเภอวังเหนือ 111 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 444 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 888 บาท
13. อำเภอแม่พริก 117 กม. ๆ ละ 4 บาท คิดเป็น 468 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 936 บาท
รวมระยะทางเที่ยวเดียว 722 กม. รวมระยะทางไปกลับ 1444 กม.
รวมค่าเดินทางเที่ยวเดียว 2888 บาท  รวมค่าเดินทางไปกลับ 5776 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับกิโลเมตรละ 5 บาท
1. อำเภอเมืองลำปาง 9 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 45 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 90 บาท
2. อำเภอเกาะคา 16 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 80 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 160 บาท
3. อำเภอห้างฉัตร 23 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 115 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 230 บาท
4. อำเภอแม่ทะ 24 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 120 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 240 บาท
5. อำเภอเมืองปาน 63 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 315 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 630 บาท
6. อำเภอเสริมงาม 41 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 205 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 410 บาท
7. อำเภอแม่เมาะ 22 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 110 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 220 บาท
8. อำเภอแจ้ห่ม 58 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 290 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 580 บาท
9. อำเภอสบปราบ 57 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 285 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 570 บาท
10. อำเภองาว 87 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 435 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 870 บาท
11. อำเภอเถิน 94 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 470 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 940 บาท
12. อำเภอวังเหนือ 111 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 555 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 1110 บาท
13. อำเภอแม่พริก 117 กม. ๆ ละ 5 บาท คิดเป็น 585 บาท ถ้ารวมไปกลับคิดเป็น 1170 บาท
รวมระยะทางเที่ยวเดียว 722 กม. รวมระยะทางไปกลับ 1444 กม.
รวมค่าเดินทางเที่ยวเดียว 3610 บาท  รวมค่าเดินทางไปกลับ 7220 บาท

แผนที่การเดินทางไป 13 อำเภอ

แผนที่การเดินทางไป 13 อำเภอ

เส้นทางที่ 1 สายใต้ ที่ไปในทิศทางเดียวกันได้
1. อำเภอเกาะคา 15 กม.
2. อำเภอสบปราบ 54 กม.
3. อำเภอแม่พริก 125 กม.
4. อำเภอเถิน 96 กม.

เส้นทางที่ 2 สายตะวันออก ที่ไปในทิศทางเดียวกันได้
1. อำเภอเมืองปาน 32 กม.
2. อำเภอแจ้ห่ม 52 กม.
3. อำเภอวังเหนือ 107 กม.

ตำแหน่งของแต่ละอำเภอในจังหวัดลำปาง

ตำแหน่งของแต่ละอำเภอในจังหวัดลำปาง

อ้างอิงจาก http://www.lampang.go.th/travel/placetour.htm

แผนที่ และระยะทางไปยังที่ว่าการอำเภอต่าง ๆ

ศูนย์ราชการ

ศูนย์ราชการ

อำเภอเกาะคา

อำเภอเกาะคา

อำเภอแม่เมาะ

อำเภอแม่เมาะ

อำเภอห้างฉัตร

อำเภอห้างฉัตร

อำเภอแม่ทะ

อำเภอแม่ทะ

อำเภอเสริมงาม

อำเภอเสริมงาม

อำเภอแจ้ห่ม

อำเภอแจ้ห่ม

อำเภอสบปราบ

อำเภอสบปราบ

อำเภอเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

อำเภองาว

อำเภองาว

อำเภอเถิน

อำเภอเถิน

อำเภอวังเหนือ

อำเภอวังเหนือ

อำเภอแม่พริก

อำเภอแม่พริก

 

ยกนิ้วให้เลยที่ท่านผู้ว่าลำปาง ทำให้จังหวัดมีป่าชุมชนมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ข่าวจาก นสพ.ลำปางนิวส์

ข่าวจาก นสพ.ลำปางนิวส์

ในขณะนี้มีข่าวเรื่องเขาหัวโล้น ปัญหาเผาป่า การลักลอบตัดไม้
มีในหลายจังหวัดของประเทศ เป็นปัญหาที่แก้ไขด้วยวิธีที่ต่างกันไป
แต่เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 อ่านข่าวจาก นสพ.ลำปางนิวส์
ทำให้ต้องอึ้งในความสามารถของท่านผู้ว่าสามารถ ลอยฟ้า
ที่น่าจะหาใครทัดเทียมได้ยาก
เพราะตอนท่านเข้ามารับตำแหน่งใหม่นั้น (เข้าลำปาง 1 ตุลาคม 2558)
กรมป่าไม้ได้สำรวจข้อมูลป่าชุมชนที่ลำปาง พบว่ามี 1.92 แสนไร่
ใน 239 หมู่บ้าน ตอนนั้นจังหวัดลำปางถูกจัดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
เมื่อท่านเข้ามาทำงาน และส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีป่าชุมชนของตนเอง
จะได้ดูแล รักษา ไม่ตัดไม้ไปขาย ไม่เผาทำลาย ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
อาทิ
รวมพลังพิทักษ์อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ทำแนวกันไฟในป่าชุมชน
http://chiangrai.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=160215145951
ผลักดัน ต้นจำปีหลวงใหญ่สุดในโลก
http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=151013140611
1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และทดแทนป่าที่ถูกทำลาย
http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=151225143732

แล้วเมื่อกรมป่าไม้สำรวจอีกครั้ง พบว่าพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 4.27 แสนไร่
ใน 282 หมู่บ้าน
แล้วเป็นผลให้จังหวัดลำปางถูกจัดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
ข้อมูลโดย พนม จอมอินตา พบใน นสพ.ลำปางนิวส์
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_area.aspx

ข้อมูลสารสนเทศ ของกรมป่าไม้

ข้อมูลสารสนเทศ ของกรมป่าไม้

จากการติดตามผลงานผู้ว่าสามารถ ลอยฟ้า
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมที่ชาวลำปางต้องพูดถึงกันไปอีกนาน
เมื่อนำข้อมูลมาประมวลผลพบว่า
– หมู่บ้านเพิ่มอีก 43 หมู่บ้าน
จาก 239 เป็น 282 หมู่บ้าน หรือเพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์
– พื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มอีก ไร่ 2.35 แสนไร่
จาก 1.92 เป็น 4.27 แสนไร่ หรือเพิ่มขึ้น 222 เปอร์เซ็นต์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1359577557402649&id=100000512536077

ภาพแสดงพื้นที่ป่าชุมชนที่เพิ่มขึ้นใน google map

ภาพแสดงพื้นที่ป่าชุมชนที่เพิ่มขึ้นใน google map

รักป่าที่น่าน และรักสนามบินที่ห้างฉัตร

สนับสนุนการมีสนามบินที่ห้างฉัตร

สนับสนุนการมีสนามบินที่ห้างฉัตร

นั่งคุยกับคนรู้จัก เสียงดังมากเลย สงสัยมั่นใจว่าคิดถูกล่ะ
บอกว่า ไม่อยากให้ที่จังหวัดน่านตัดไม้ทำลายป่าอีก
งดตัดไม้ทุกชนิด ให้คนที่บุกรุกย้ายออกให้หมด
ต่อไปให้ปลูกไม้ยืนต้นอย่างเดียว
รักป่า เพราะป่าทำให้ไม่แล้ง ให้ความชุมชื่น และเชื่อว่ามีคนทุจริตแน่เลย
พอมานั่งอ่านข่าว สนามบินที่ห้างฉัตร
ผมบอกว่านี่เขาจะถางป่า 3000 ไร่ ให้นกเหล็กบินขึ้นบินลง
พื้นที่ป่าจะหายไปเท่าไร กระทบอีกเท่าไร
หมู หมา กา ไก่ จะเดือดร้อนกันแค่ไหน
แหล่งน้ำ หรือแหล่งต้นน้ำ หรือปอดของลำปาง ลำพูนกำลังจะหายไปอีกเท่าไร
ระบบนิเวศน์จะเสียหาย
คราวนี้เปลี่ยนข้างครับ
ไม่ค้านถางป่าทำสนามบินที่ลำปางล่ะ แต่ค้านถางป่าทำเกษตรที่น่าน
เหตุผล รักป่าที่น่าน แต่รักสนามบินที่ห้างฉัตร .. มีเหตุผลเสมอ

22 เม.ย.59 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2559 โดยมีคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมประชุม 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, และลำพูน มีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ และให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชน ให้ กรอ. ได้พิจารณาต่อไป
การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เห็นชอบข้อเสนอ โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติพระนางจามเทวี ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ใช้พื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ซึ่งมีระยะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 70 กิโลเมตร งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 193,000 ล้านบาท
http://www.cmprice.com/forum/?content=detail&wb_type_id=1&topic_id=186410
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1566921673600912&id=100008492839407

ถั่วดาวอินคา

บันทึกคนเดินทาง shopping เพราะเห็นว่าหัวหน้า
ไปเที่ยววัดไหน ทะเลไหน ภูเขาไหน ทานอะไรจะโพสต์ จึงทำบ้าง

ถั่วดาวอินคา ที่ห้างฉัตร

ถั่วดาวอินคา ที่ห้างฉัตร

มีโอกาสไปเดินงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้พบบูธขายสินค้าน่าสนใจ
อยู่ใกล้กับบูธอาชีวศึกษา ทางออกไปหนองกระทิง
เข้าไปพบว่ามีถั่วขายชื่อ “ถั่วดาวอินคา
พ่อค้าให้ลองชิมดู ก็ต้องลองหน่อย ที่ผมชิมเป็นถั่วแบบคั่ว มีเปลือกสีดำ
ต้องใช้ค้อนเหล็กเล็ก ๆ กระเทาะทีละเมล็ด ท้าทายความสามารถ
มีใส่ซองขาย 2 แบบคือแบบคั่ว และแบบอบ
ถ้าแบบคั่วจะไม่กระเทาะเปลือก ต้องนำไปกระเทาะเปลือกเอง
แต่แบบอบจะกระเทาะเปลือกมาแล้ว กินได้เลย
ผมก็ซื้อแบบกระเทาะเปลือกแล้ว ถุงละ 300 บาท
กินกันได้ทั้งบ้าน เพราะปริมาณเยอะทีเดียว
ที่ฉลากสีเขียวมี QR code ของ Line ID
เขียนว่า “วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวทิพย์ช้าง อำเภอห้างฉัตร
รหัสทะเบียน 6-52-12-01/1-0022
จำหน่ายโดย คุณนันทวัฒน์ ไชยมงคล โทร.080-6726453
เลขที่ 236 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

ถั่วดาวอินคามีสรรพคุณ “อุดมไปด้วยกรดอะมิโน โอเมก้า 3,6,9
และวิตามินเอ และอี ช่วยบำรุงสมอง บำรุงร่างกายให้มีสมดุล
แข็งแรงต้านทานโรค
สำหรับผมแล้ว เรื่องสรรพคุณได้ผลเพียงใด คงต้องลองกันเองนะครับ

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

ครกหินบ้านไร่ศิลาทอง

วันนี้ (25 เมษายน 2558) เข้าไปที่บ้านไร่ศิลาทอง
ได้เห็นการทำครกหินแกรนิต (Mortar) ที่บ้านพี่ยา (คุณศรีรัตน์ เขียวงาม)
เป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน โดยใช้หินจากหลาย ๆ ที่ เป็นงานฝีมือที่สืบทอดต่อกันมา
การเจาะหินเป็นครก ได้หินหลาย ๆ ส่วน เช่น แกนของครก สาก
และครกที่ไม่ผ่านคิวซี ก็นำไปตกแต่งสวนดอกไม้ได้

 

โพสต์ท่า ถ่ายภาพ

ยามเย็นกับเหลืองอินเดียที่โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ ลำปาง ปี 2558

ยามเย็น ชาวลำปางเริ่มกลับกันแล้ว

ยามเย็น ชาวลำปางเริ่มกลับกันแล้ว

ทุกปีจะหาเวลาไปถ่ายภาพกับดอกเหลืองอินเดีย
ที่โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ ลำปาง
ซึ่งออกดอกเหลืองเต็มต้น ในช่วงเวลาประมาณ 1 สัปดาห์

โพสต์ท่า ถ่ายภาพ

โพสต์ท่า ถ่ายภาพ

ปีนี้เห็นดอกเริ่มบานพร้อมกันทุกต้น เมื่อเย็นวันอาทิตย์
แล้ววันนี้อังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ดอกบานเต็มต้นหมดแล้ว
มีร่วงบ้าง น่าจะเป็นการร่วงวันแรก
ผมไปเกือบ 18.30น. แต่ยังสว่างอยู่
มีรถจอดนับ 10 คัน แต่ละคันมากันหลายคน หรือมาเป็นคู่ มีเป้าหมายไปถ่ายรูปดอกประจำปี

ชาวลำปางมาเก็บภาพสวย ๆ

ชาวลำปางมาเก็บภาพสวย ๆ

ชมเหลืองอินเดียปีนี้ พกบ๊ะจ่างไปด้วย เผื่อหิว เพราะเย็นค่ำตะวันจะลับฟ้าแล้ว
แต่ถ่ายรูปเพลินไปหน่อย สุดท้ายก็ไม่ได้นั่งทานบ๊ะจ่างดังที่คาดไว้
และไม่มีใครปูเสื่อทานอาหารกัน
ส่วนใหญ่เน้นไปถ่ายรูปแล้วก็กลับ ดอกไม้สวยทุกปีครับ

พกบ๊ะจ่างไปด้วย

พกบ๊ะจ่างไปด้วย


วันนี้ได้พบพี่ Manaspee Dacha ไปเก็บภาพสวยกว่า 30 ภาพ
https://www.facebook.com/manaspee/posts/929605163727557

เล่าเรื่องเหลืองอินเดีย ปี 2557
http://www.thaiall.com/blog/burin/5912/

ประวัติโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ ลำปาง
http://mygallerystory.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

9 มีนาคม 2558 ต้นเหลืองอินเดียบานมา 1 ต้นในช่วงสั้น ๆ
บานจริงคือ 31 มีนาคม 2558
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1603/

 

สวนสาธารณะหนองกระทิง 2558 ดอกไม้สีสดใสสวยงามบานสะพรั่ง

สวนสาธารณะหนองกระทิง 2558

สวนสาธารณะหนองกระทิง 2558

15 มีนาคม 2558 เข้าสวนสาธารณะหนองกระทิง @ ประตูหน้า
เห็นดอกกัลปพฤกษ์บางเต็มต้นสวยงาม ประชันดอกเหลืองอินเดียต้นเตี้ยนิดเดียว
แต่ออกดอกมาท้าทายเป็นพุ่ม ๆ .. ปีหน้าคงบานสะพรั่งเต็มต้น
พบว่า การพัฒนาสวนสาธารณะหนองกระทิงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จากที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิด
เคยมีแม่ค้าขายส้มตำรอบอ่างหนองกระทิง มีโต๊ะเล็กสีแดงปูเสื่อทานส้มตำ
ก็จัดโซนนิ่งใหม่เป็นที่เป็นทาง อยู่หลังสวน
มีสวนให้เด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นใหม่ และสวนสุขภาพที่ปรับปรุงใหม่
ศาลากลางน้ำก็ทำใหม่จากที่เคยผุพังคนแทบเข้าไปไม่ได้
เกาะลอยก็ทำให้ดูสะอาดตา ไม่มีที่ลับตาให้น่ากลัว
ปลูกไม้ดอก ไม้ใบ เต็มพื้นที่รอบอ่างและสวยงามตามฤดูกาล
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1443270245892384.1073741857.1399580723594670

ดอกสีเหลืองอินเดีย @ โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ ลำปาง
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1547/
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1603/
http://lampang01abctravel.blogspot.com/2013/02/blog-post.html

กัลปพฤกษ์ หรือซากุระเมืองไทย สีชมพูที่สวยงาม
http://กัลปพฤกษ์.blogspot.com/2013/06/blog-post_3620.html
http://www.komchadluek.net/detail/20150313/202877.html

กัลปพฤกษ์ ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152213307268895&set=a.437097613894.222897.814248894

โต๊ะแดงรอบหนองกระทิง ปี 2002

โต๊ะแดงรอบหนองกระทิง ปี 2002

http://www.thaiall.com/lovelampang/nw/icard.php?pic=nw0159.jpg

supermodel สกว.ลำปาง 1 เม.ย.58

เหลืองอินเดีย 2558

เหลืองอินเดียที่โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์

เหลืองอินเดียที่โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์

เหลืองอินเดียบานสะพรั่งต้นแรกของปี 2558

เหลืองอินเดียบานสะพรั่งต้นแรกของปี 2558

เหลืองอินเดียที่โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์

เหลืองอินเดียที่โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์

ทุก ๆ ปีดอกเหลืองอินเดีย ที่โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์
ก็จะบานช่วงเดือนมีนาคมเป็นประจำทุกปี

เมื่อ 9 มีนาคม 2558 ประมาณ 12.00น.

ผมผ่านไปที่โรงเรียนแห่งนี้อีกครั้ง
เห็นดอกสีเหลืองบานก่อนเลย 1 ต้น จึงเก็บภาพมาแบ่งปัน
อีกไม่ช้าก็จะบานเต็มต้นทุกต้น จากนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวลำปาง
ไปเก็บภาพกับเหลืองอินเดียที่บานสะพรั่งตระการตาอีกครั้ง
แต่ปีนี้ต้นที่อยู่หน้าอนุสาวรีย์พ่อเลี้ยงพงษ์สวัสดิ์บานก่อนเพื่อนเลย
ผมศรัทธาในความมุ่งมั่นของพ่อเลี้ยงที่ทำเพื่อเด็ก ๆ
เป็นตำนานที่ลูกศิษย์ทุกคนจะต้องเก็บไว้ในความทรงจำ


ช่วงนี้ข่าวหมอกควันจากการเผาป่าค่อนข้างรุนแรง
ท้องฟ้าจึงดูขมุกขมัวไปครับ .. เดินกลางสนามก็ยังเสียว ๆ เรื่องฝุ่นควัน
ช่องว่างระหว่างหนาวช่วงเช้า กับร้อนช่วงบ่ายก็สูงมาก
อาทิ เช้า 18 องศา แต่บ่ายสูงได้ถึง 39 องศา .. ก็มีมาแล้ว

ปี 2558
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1641/

ปี 2557
http://www.thaiall.com/blog/burin/5912/

ปี 2556
http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1547/

ประวัติโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์ ลำปาง
http://mygallerystory.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

 

ภาพโดยพี่ manaspee dacha

ภาพโดยพี่ manaspee dacha

ภาพโดยพี่ Manaspee Dacha
ถ่ายผมที่โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์
วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 18.30น.
ชอบนโยบายของ พ่อเลี้ยงพงษ์สวัสดิ์ ที่ตั้งโรงเรียนขึ้นมา
จึงเข้าไปถ่ายภาพกับเหลืองอินเดียเก่าแก่ของโรงเรียน
อยู่ติดกับอนุสาวรีย์พ่อเลี้ยงฯ
เพราะชอบนโยบายที่แฝงไว้ซึ่ง “ความเสียสละ”
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929604873727586&set=a.313295868691826.74836.100000342463156

ภาพจาก FB ของคุณภัทรา มาน้อย

supermodel สกว.ลำปาง 1 เม.ย.58

supermodel สกว.ลำปาง 1 เม.ย.58

Supermodel photo by Patthara Manoi on April 1,2015
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204368163947859&set=pcb.10204368169628001