นิยามศัพท์ เกี่ยวกับบ้าน

บ้านที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

บ้านที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

บ้าน คือ ที่พัก ที่ปลอดภัย ที่ใช้ชีวิต และที่ทำกิน
เจ้าของบ้าน คือ ผู้ที่กำหนดว่าจะสร้างกี่ชั้น ด้วยอะไร ที่ไหน เมื่อไร เพื่ออะไร
ที่ดิน คือ สิ่งที่ใช้วางสิ่งก่อสร้าง
ทะเบียนบ้าน และโฉนดที่ทางการออกให้ คือ สิ่งที่อ้างอิงในการสื่อสาร ใช้อ้างสิทธิ์
ผู้รับเหมา คือ ผู้คุมงานสร้างให้เป็นตามที่เจ้าของบ้านต้องการ บางงานก็ทำเองแทนรายย่อย
สถาปนิก คือ ผู้ช่วยออกแบบบ้าน จัดสวน และหาของตกแต่ง
ผนัง เสา และคาน คือ สิ่งที่เป็นหน้าเป็นตา แสดงถึงนวัตกรรมได้
ปูน คือ สิ่งที่มีเทคนิคว่าใช้แบบใด ผสมอย่างไร ฉาบอย่างไร เชื่อมทุกอย่าง
ผู้รับเหมารายย่อย คือ ผู้รับรายละเอียดอื่นให้บ้านสมบูรณ์ น้ำ ไฟ แก๊ซ ปาเก้
เพื่อนบ้าน คือ ผู้มีน้ำใจถ้อยทีถ้อยอาศัย เป็นพันธมิตร
ลูกค้า คือ แขกบ้าน ผู้มาเยือน ผู้อาศัย ที่ทำให้บ้านไม่เป็นบ้านร้าง
หลังคา คือ สิ่งที่ถูกพบเห็นมาแต่ไกล ประทับใจที่ใช้บริการ
ผู้ร้าย คือ ผู้จ้องย่องเข้าบ้าน จะทำร้ายบ้าน หรือคนในบ้าน
ตำรวจ คือ ผู้จ้องดูแลให้บ้านและผู้อาศัยปลอดภัย
ตู้ โต๊ะ เตียง คือ ของที่มักซื้อที่สำเร็จมาใช้ ต่อไปก็เพียงดูแล ให้ใช้ได้นาน
พาหนะ คือ สิ่งที่มีไว้ขนข้าวปลา ข่าวสาร หรือผู้คน
สายโทรศัพท์ สายไฟ น้ำมัน คือ แหล่งพลัง ตัวกลาง ให้อุปกรณ์ทำงาน และสื่อสารได้
แผนสร้างบ้าน คือ สิ่งที่ไปยื่นธนาคาร กู้เงินมาสร้างบ้าน
ดูบ้านอื่น ดูแบบบ้าน คือ การช่วยเจ้าของบ้าน ออกแบบ กำหนดได้ว่าบ้านในฝันจะเป็นไง
ทำความสะอาดบ้าน คือ ขจัดสิ่งไม่ใช้ออกไป จะได้เหลือที่สำคัญเท่านั้น