Read more about the article มีรุ่นน้องเป็นนักเขียน ชื่อ  จินตะมันตา
พันธนาการแห่งปราณ

มีรุ่นน้องเป็นนักเขียน ชื่อ จินตะมันตา

  • Post author:
  • Post category:book

หนังสือนวนิยายไทย พันธนาการแห่งปราณ หมวย – สมจิต คูมณีปกรณ์ ผู้ใช้นามปากกาว่า จินตะมันตา ลูกศิษย์นิเทศน์ รุ่น 2 ของ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง เห็นท่านอ่านหนังสือลายเหลือง ๆ แดง ๆ ก็เข้าไปอ่านดู พบข้อความที่ปกหลังของหนังสือ ที่ปกหลัง มีบทให้ชวนอ่านอย่างน่าติดตามต่อโดยชัดเจน จึงได้ติดต่อสั่งซื้อไปทาง line เมื่อสั่งซื้อหนังสือน้องเค้าไปแล้ว น้องเค้าก็รีบส่งผ่าน ems ของไปรษณีย์มาให้ มีรหัสให้ติดตามการเดินทางของหนังสือ พบว่า…

Continue Readingมีรุ่นน้องเป็นนักเขียน ชื่อ จินตะมันตา

ทักษิณ อัครวิชัย ผู้เขียนหนังสือเกษียณเปี่ยมสุข

ได้รับหนังสือ เกษียณเปี่ยมสุข 39 ปี คุณความดี วิถีชีวิตราชการ เขียนโดย คุณทักษิณ อัครวิชัย เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในชีวิตการทำงาน ผมรู้สึกชอบมาก จึงนำมาทำเป็น e-book (3 แบบ) เมื่อ 23 พ.ย.2559 คุณทักษิณ อัครวิชัย มีตำแหน่งสุดท้าย เป็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับราชการตั้งแต่ 16 มกราคม 2521 - 1 ตุลาคม 2559…

Continue Readingทักษิณ อัครวิชัย ผู้เขียนหนังสือเกษียณเปี่ยมสุข

ตำนานอำเภอเถิน

ตำนานอำเภอเถิน ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - เมืองเถินจากอดีตสู่ปัจจุบัน - ตำนานพระธาตุเจ้าวัดเวียง - ประวัติวัดดอยป่าตาล - ตำนานพระธาตุเจ้าม่อนวัวนอน (วัดดอยป่าตาล) - ประวัติดอยป่าตาล http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/ ข้อมูลจาก http://www.ldslpg.org/structure/thoen.htm คำขวัญอำเภอเถิน - ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน พื้นที่ ประมาณ…

Continue Readingตำนานอำเภอเถิน

ตำนานอำเภอห้างฉัตร

ตำนานอำเภอห้างฉัตร ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ความเป็นมาของชื่ออำเภอห้างฉัตร - ตำนานวัดปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) - วิหารพระแม่เจ้าจามเทวี - พญาเบิก ตำนานเจ้าพ่อขุนตาน - ตำนานวัดพระธาตุปางม่วง http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/ ข้อมูลจาก http://www.ldslpg.org/structure/hangchat.htm คำขวัญอำเภอห้างฉัตร ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เกรียงไกรเจ้าพ่อขุนตาน ตำนานวิหารจามเทวี ของดีตลาดทุ่งเกวียน พื้นที่  …

Continue Readingตำนานอำเภอห้างฉัตร

ตำนานอำเภอเสริมงาม

ตำนานอำเภอเสริมงาม ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ตำนานอำเภอเสริมงาม - ตำนานวัดหลวงนางอย http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/ ข้อมูลจาก http://www.ldslpg.org/structure/sreamngam.htm คำขวัญอำเภอเสริมงาม ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ เลิศล้ำถ้ำผากาน คู่บ้านวัดนางอย งามชดช้อยผ้าทอ เพียงพอเกษตรกรรม น้ำใจงามคนเมืองเสริม พื้นที่ ประมาณ 631.727 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบมรสุม มี 3…

Continue Readingตำนานอำเภอเสริมงาม

ตำนานอำเภอสบปราบ

ตำนานอำเภอสบปราบ ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ย้อนรอย - วัฒนธรรม บรรพชนคนแม่ยอง - นาไม้แดง - ตำนานวัดนายาง "สมภารตนบุญวัดนายาง กู้เมืองลำปาง" อ.สบปราบ - ย้อนอดีต นักรบผู้เก่งกล้า "สมภารต๋นบุญนายาง" - เจ้าพ่อประตูผา - เรื่องเล่าบนเส้นทางแห่งตำนาน "ขุนเขาดอยจง" -…

Continue Readingตำนานอำเภอสบปราบ

ตำนานอำเภอวังเหนือ

ตำนานอำเภอวังเหนือ ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ความเป็นมาของอำเภอวังเหนือ - เจ้าพ่อพญาวัง เจ้าเมืองพระองค์แรกและพระองค์เดียงแห่งเมืองวัง - ตำนานวัดพระเกิด - วัดเวียงกาหลง - ประวัติหมู่บ้านสบลืน และประวัติวัดสบลืน - บ้านก่อ ช้างเผือกเมืองลำปาง - ประวัติ/ความสำคัญของวัดบ้านก่อ - ประวัติโดยย่อ หลวงพ่อคำป้อ นามสกุล อุดหนุน…

Continue Readingตำนานอำเภอวังเหนือ

ตำนานอำเภอแม่เมาะ

ตำนานอำเภอแม่เมาะ ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ความเป็นมาของอำเภอแม่เมาะ - ตำนานเจ้าพ่อประตูผา หรือ พญาข้อมือเหล็ก - ตำนานดอยผาช้าง - ถ้ำเทพสถิตย์ - ถ้ำผาโง้ม - ถ้ำดอยน้อย - ถ้ำดอยงู - บ้านห้วยเป็ด - แผ่นดินหวิด - ศาลหลักเมือง…

Continue Readingตำนานอำเภอแม่เมาะ

ตำนานอำเภอแม่พริก

ตำนานอำเภอแม่พริก ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ความเป็นมาของอำเภอแม่พริก - ภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณ - ประวัติพระมหาธาตุเจดีย์ 12 ราศี - ตำนานวัดผาปังกลาง - ตำนานวัดพระพุทธบาทวังตวง - ตำนานห้วยขี้ .. ที่ผาปัง http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/ ข้อมูลจาก http://www.ldslpg.org/structure/maeprik.htm คำขวัญอำเภอแม่พริก สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ…

Continue Readingตำนานอำเภอแม่พริก

ตำนานอำเภอแม่ทะ

ตำนานอำเภอแม่ทะ ที่ได้อ่านจากหนังสือ "ตำนานเรื่องเล่าเมืองลำปาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มีบทบาทเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป พบว่ามีหัวข้อน่าสนใจ ดังนี้ - ความเป็นมาอำเภอแม่ทะ - พ่อหนานอินถา - หนานอินถานายาบ - พ่อเจ้าติ๊บปาละ (สามขา) - ความเป็นมาของหมู่บ้านสามขา - ตำนานพระเจ้าไม้แก่นจันทน์ - ตำนานพระเจ้าทันใจสองพี่น้อง วัดดอนไฟ - ตำนานวัดดอยม่วงคำ กับนิทานพื้นบ้าน "หมาขนคำ" http://thaiabc.com/lampangnet/admin/1784/ ข้อมูลจาก…

Continue Readingตำนานอำเภอแม่ทะ