ประโยชน์ของร่ม
มี 4 ด้าน ชวนกันมาใช้
ให้ครบทุกด้าน

เมื่อได้มองของใช้แต่ละชิ้น
ก็เห็นว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
แต่ถ้ามองนานขึ้นอีกหน่อย
พบว่า ของทุกชิ้นที่เราได้มองนั้น
อาจใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งด้าน
.
ตามที่ได้อ่านบทความ
เรื่อง ประโยชน์ของร่มในด้านต่าง ๆ
จากเว็บไซต์ อัมเบลล่า เพอร์เฟค
.
พบว่า
ร่มเป็นอุปกรณ์สามัญประจำบ้าน
ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย
และมีให้เลือกหลายรูปแบบ
ตามบริบทการใช้งาน
.
ตามเนื้อหาในบทความนี้
ได้เสนอการใช้ประโยชน์จากร่ม
ไว้ 4 ด้าน ดังนี้
.
1. ประโยชน์ในด้านสุขภาพ
เป็นด้านแรกที่โดดเด่น
และ ถูกใช้งานกันมากที่สุด คือ
ป้องกันสภาพอากาศที่ไม่พึงประสงค์
ทั้งแสงแดด ฝนตก ลมแรง และ ฝุ่นผง
ที่จะกระทบต่อสุขภาพของเราได้
.
2. ประโยชน์ด้านความผ่อนคลาย
และ ความสนุกสนาน
เพราะร่มที่สวยงาม หรือมีจุดเด่น
มักถูกนำมาเป็นอุปกรณ์
ประกอบฉากถ่ายภาพ
เป็นอุปกรณ์สำหรับการแสดงละคร
หรือ ประยุกต์ใช้ในสตูดิโอ
.
3. ประโยชน์ด้านการเป็นของขวัญ
สำหรับองค์กร ที่ต้องการมอบ
ของขวัญพรีเมี่ยม อันทรงคุณค่าแล้ว
ร่มนับได้ว่าเป็นของขวัญ
ที่ผู้รับมักมีความพึงพอใจ
เพราะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
.
4. ประโยชน์ด้านของการสร้างอาชีพ
เช่น
การสั่งผลิตร่มไปขายเป็นของที่ระลึก
การให้เช่าร่มในสถานที่ท่องเที่ยว
หรือ
การสานร่มของชาวบ้าน
ตามวิถีดั้งเดิมในท้องถิ่น
ก็ล้วนเป็นทางเลือกสร้างอาชีพ
ได้อย่างสร้างสรรค์เช่นกัน

วัดไหล่หินหลวง

https://vt.tiktok.com/ZSFGSY7pJ/

ประโยชน์ของร่ม
มี 4 ด้าน ชวนกันมาใช้
ให้ครบทุกด้าน
#วัดไหล่หินหลวง
#ประโยชน์
#umbrella
#perfect
#protection
#howto
#premiumperfect
#เที่ยววัด
#สงกรานต์