ถนนริมแม่น้ำวัง

ถนนริมแม่น้ำวัง
น่าเดินออกกำลังกาย
อยู่บริเวณสะพานข้ามไปบ้านนาเวียง
ฝั่งบ้านผึ้ง อำเภอเกาะคา ลำปาง
มีถนนที่พัฒนาให้ได้เดินออกกำลังกาย
ปูพื้นถนนด้วยอิฐตัวหนอนสี่เหลี่ยม
มีราวกั้นที่แข็งแรง
มีหินก้อนใหญ่กันน้ำเซาะ
ยาวตั้งแต่ประปาไปถึงสะพาน
ที่ข้ามไปบ้านนาเวียง