You are currently viewing เชิญเที่ยว งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566
เชิญเที่ยว งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566

เชิญเที่ยว งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566

งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566
มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 25 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
(สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง)

มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลงานที่สำคัญจากการดำเนินงานของส่วนราชการ ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ จาก หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการกุศลสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ เพื่อความสุขของประชาชน อาทิ ในเวทีกลางจะมีการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน การแสดงพื้นบ้าน การแสดงก๋องปู่จา การหมุนวงล้อสลากกาชาด และมัจฉากาชาด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ร้านนิทรรศการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกเอกชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

  • กิจกรรมคอนเสิร์ต ตลอด 10 วัน
  • 16 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต บัวไล ไหทองคำ
  • 17 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต Back stage on tour
  • 18 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต หญิงลี ศรีจุมพล
  • 19 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต วงไม้เลื้อย แบนด์
  • 20-21 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต Back stage on tour
  • 22 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต รัชโย Rach YO
  • 23 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต เอ็ดดี้ ตลาดแตก
  • 24 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต Back stage on tour
  • 25 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต ปู่จ๋าน ลองไมค์
16 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต บัวไล ไหทองคำ
17 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต Back stage on tour
18 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต หญิงลี ศรีจุมพล
19 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต วงไม้เลื้อย แบนด์
20-21 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต Back stage on tour
22 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต รัชโย Rach YO
23 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต เอ็ดดี้ ตลาดแตก
24 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต Back stage on tour
25 ธันวาคม 2565 คอนเสิร์ต ปู่จ๋าน ลองไมค์
ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเนชั่น