พระเจ้าแก้วดอนเต้า จาก วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา

สงกรานต์ (Songkran) : 13 เมษายน 2565 ที่ลำปาง

เทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยมี 3 วัน
13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
14 เมษายน เป็นวันครอบครัว
15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก หรือวันขึ้นศก หรือวันเริ่มเปลี่ยนจุลศักราชใหม่

ในงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2565
ซึ่งในวันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่จังหวัดลำปาง ได้มีพิธีเปิด ขบวนแห่จุมพระ พระคู่บ้านคู่เมืองลำปาง
ที่ด้านหน้าของสถานีรถไฟนครลำปาง
โดย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
โดยมี ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
แล้วเคลื่อนขบวนไปตามถนนฉัตรไชย
ผ่านห้าแยกหอนาฬิกาไปตามถนนบุญวาทย์ และสิ้นสุดที่มิวเซียมลำปาง
มีประชาชนน้ำขมิ้นส้มป่อย มารอสรงน้ำพระกันจำนวนมาก

พระคู่บ้านคู่เมืองลำปางในขบวน ประกอบด้วย

พระเจ้าแก้วดอนเต้า จาก วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา

พระเจ้าแสนแซ่ทองคำ จาก วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง

พระเจ้าทองทิพย์ จาก วัดทรายมูล อ.เมืองลำปาง

พระเจ้าไม้แก่นจันทร์ จาก วัดป่าตันหลวง อ.แม่ทะ

พระเจ้าฝนแสนห่าแก้วโคมคำ จาก วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมืองลำปาง

เทพธิดาสลุงหลวง
สรงน้ำพระ
สรงน้ำพระ
สุขสันต์ วันสงกรานต์
สุขสันต์ วันสงกรานต์