เตรียมไวนิลไปงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง 2558

เตรียมไวนิลไปงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง 2558

เตรียมไวนิลไปงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง 2558

เตรียมทำไวนิลประชาสัมพันธ์ประเด็นลดพฤติกรรมเหล้า-บุหรี่ 7 ประเด็น
ของบ้านไร่ศิลาทอง พิชัย ไปออกเวทีงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง
ร่วมกับพื้นที่บ้านสา และบ้านกิ่ว แจ้ห่ม ที่นำโดย สกว.ลำปาง
จัดทำป้ายที่ ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ ดีไซน์ (ลำปาง)
อยู่ตรง U-turn ใต้สะพานมา BigC ลำปาง ร้านแรกเลย
แบบตั้ง X-Stand ราคา 130 บาท
เพื่อนำไปออกงานสมัชชาสุขภาพ 14 พฤศจิกายน 2558 นี้

ประเด็นข้อตกลงเรื่อง เหล้า-บุหรี่
ของบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
1. ไม่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ในวัด
2. ไม่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ในงานศพ
3. ไม่ดื่มสุราหรือบุหรี่ในงานประเพณี
4. ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
5. ไม่จำหน่ายสุราหรือบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชน
6. ไม่จำหน่ายสุราในวันพระ
7. ไม่ดื่มสุราในวันสำคัญทางศาสนา
ผ่านการประชาคมเมื่อ 10, 18, 24 และ 31 ตุลาคม 2558
โดยมีพี่ ๆ อสม.ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ ขับเคลื่อนชุมชน
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1147899821890814.1073741975.506818005999002

14 พฤศจิกายน 2558 จะมีงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
http://www.thaiteenpreg.com/news.php?news-url=lampang-teenpreg-01

27 ตุลาคม 57 สมัชชาสุขภาพ จ.ลำปาง
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC5710270010003

แบบอื่น ๆ ที่จะใช้ในโอกาสต่อไป ก็มองไว้แล้ว
เช่น แบบแขวนผนัง 80*60 หรือ 100 *60 ซม.
ราคา 100 บาทเท่ากัน

Leave a Reply