ถนนสายวัฒนธรรม

4 ต.ค.56 ถนนเส้นนี้ เคยเดินเมื่อปีที่แล้ว วันนี้กลับมาเดินอีกครั้ง รู้สึกตื่นเต้น เพราะเห็นสินค้ามากมายสองข้างทางแปลกตาไปบ้าง ผู้คนไม่แน่นเหมือนที่คาด เพราะมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ได้หยุดรับประทานขนมเส้น (ขนมจีน) ผมรับ 2 ชาม คือ น้ำยาป่า กับ น้ำเงี้ยว เหตุที่รับชามที่สอง เพราะชามแรกได้มาครึ่งชาม อีกชามมาเต็มเลย มีคนที่ไปด้วยบอกว่า ชามที่สองได้เยอะเพราะเป็นชามสุดท้ายแล้ว ชามละ 25 บาท สองชามก็ 50 บาท ณ ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ อ.เมือง จ.ลำปาง https://www.facebook.com/culturalroad.lp