ปรับปรุง : 2556-06-24 (ปรับ OOP)
Introduction to JAVA[1]
Download : JAVA
Sun Certified Programmer
Start exam on SCJP demo
แผนการสอน + งานมอบหมาย
ติวสอบจาวา + .doc + java5
โปรแกรมแรกของฉัน(6 Cool)
สัญลักษณ์ และคำสงวน
การเขียน แปล และประมวลผล
การใช้โปรแกรม editplus
โปรแกรมแรกบนมือถือ (J2ME)
การแปลจากเครื่องส่วนตัว
การแปลจาก WIN XP
การแปลจาก Linux Server
คำสั่ง และรวมเทคนิคสั้น
JAR (Java ARchive)
Package
Unified Modeling Language
Borland Jbuilder Guide
รูปแบบคำสั่ง substring(..)
หลักการภาษาชุดคำสั่ง
Android on TabletPC
แนะนำเว็บ (Web Guides)
Lesson for starter[2]
01 : โปรแกรมพื้นฐานอย่างง่าย
02 : โปรแกรมแบบโครงสร้าง
03 : รับข้อมูล และแสดงผล
04 : โปรแกรมย่อย และ class
05 : อาเรย์หนึ่ง และสองมิติ
06 : การอ่านข้อมูลจากแฟ้ม
07 : การปรับปรุงแฟ้ม
08 : การค้นหาข้อมูล
09 : การผสานข้อมูล
10 : การเรียงลำดับ
11 : การวาดภาพกราฟฟิก
12 : การเขียนเมนู
สอบย่อย 1
. . . . . . . . . . . .

NoteClock.java
(Rachel Gollub)
Power Point[3]
1. Introduction29
1. Intro. to UML24
2. Keyword & Data Type14
2. Error Sample9
3. Structure Programming15
3. Pyramid (while, if)9
4. Intro. to Input & Output12
4. String Class15
5. Method of Class14
6. Array13
7. OOP10
8. Exception10
9. Text File Processing7
10. Applet14
10. Application***
Java Archive8
Pre-Test 4922
01-12 : javaintro.doc / หนังสือ
OOP[4]
Lesson about OOP
การเรียก method
ตัวอย่างโปรแกรมด้าน OOP #1
ตัวอย่างโปรแกรมด้าน OOP #2
ตัวอย่าง AWT
กรณีศึกษา AWT
Encapsulation
Concept and sample code
state, behavior, identity
Inheritance
Concept and sample code
Constructor
Superclass, Subclass
Polymorphism
Concept and sample code
Overloading
Overriding
Upcasting
Java Certified[5]
Pre-Test Preparing
JAVA Keyword ..
for .. for ..
algorithm 1 ..
algorithm 2 ..
SCJP 1.4 Certified Topics
Declaration ..
Flow Control
Garbage Collection
Language Fundamentals
Operators & Assignments
Overloading, Overriding
Threads (sleep)
java.lang...
Collections Framework
ศูนย์สอบ + Certification Listing
Siam Computer
ค่าสอบแต่ละใบรับรอง
FAQs ..
กรณีศึกษา[6]
romeo.java + jojo.java
หาความถี่จากแฟ้ม pollweb.txt
delrec.java (Textmode)
readtxt.java (Textmode)
updtxt.java (Textmode)
updtxta.java :Last_ID + 1
updtxt0.doc (WinWord)
editgrade.java (Textmode)
Calc1.java (Frame)
Infix to Postfix
writeo.java (applet)
writeo1.java (applet:สุ่ม)
banner1.java+.class (applet)
upddata.java+mdb+gif:app
mexit.java (Awt)
ตย. App. pro_ajja.zip (Awt)
ตย. App. pro_pmy.zip (Awt)
ตย. ปรับปรุง txt updtxt.java
การจัดเรียงข้อมูล[7]
แบบ 1 Bubble Sort(2dim)
แบบ 2 Selection Sort
แบบ 3 Insertion Sort
แบบ 4 Binary Sort
แบบ 5 Bucket Sort
แบบ 6 Quick Sort
แบบ 7 Shell Sort
แบบ 8 Merge Sort
แบบ 9 Radix Sort #
แบบ 10 Heap Sort #
จัดเรียง 3 แบบ main + Dyn
แนวคิด sorting ubc.ca #
สไลด์ ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา[8]
รายการ slide
OOP CH 1
OOP CH 2
OOP CH 13
External Resource[9]
 - Download J2SE : 1.1 - 7
 - Download Area of J2SE
 - Glossary - java ละเอียดมาก
 - doc - oracle.com (Official)
 - doc - Lang. Specification
 - doc - Lang. Specification.zip
 - E-Learning of Java
 - Apache TOMCAT (JSP Server)
 - รวมรหัสต้นฉบับ
 - ต.ย.ข้อสอบ
    - javapro481
    - ต.ย.ข้อสอบ javapro482
    - ต.ย.ข้อสอบ javapro483
    - ต.ย.ข้อสอบ javapro484
    - ต.ย.ข้อสอบ javapro491
    - ต.ย.ข้อสอบ javapro501
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ ผู้เรียบเรียง